MDH Hyderabadi Biryani Masala 50G

MDH Hyderabadi Biryani Masala is a spice blend for Mutton Biryani in Hyderabadi Style. Works good for Muttun Biryani.